Rainbow page separator

Poplatek za odpad lidé od příštího roku zaplatí jednou ročně

Úterý, 19. Prosinec 2017

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / Na změnu v placení poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu se od příštího roku musí připravit žďárští obyvatelé. Částka ve výši 580 korun za trvalého obyvatele a rok zůstane stejná, pouze bude splatná jednou ročně, nikoli už pololetně. Konkrétně bude poplatek splatný k 30. dubnu. Pro vlastníky bytů, rodinných domků nebo rekreačních objektů zůstane splatnost k 31. říjnu, dojde však k navýšení sazby na 760 korun ročně.
Složenky s novými platebními údaji, kdy bude mít každý člen domácnosti samostatný variabilní symbol, budou lidem rozeslány v průběhu března. Nezaplacený poplatek za komunální odpad může žďárská radnice zvýšit až na trojnásobek, popřípadě využít služeb exekutorského úřadu.
Poplatníkem je každý člověk s trvalým pobytem ve Žďáře, cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů, vlastník bytu, rodinného domu či stavby určené k rekreaci, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Povinnost platit poplatek se vztahuje i na osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na adrese ohlašovny městského úřadu.