Rainbow page separator

Poplatek za odpad musí lidé ze Žďáru uhradit do konce dubna

Středa, 25. Březen 2015

Žďár nad Sázavou / Koncem tohoto měsíce dostanou žďárští obyvatelé do svých poštovních schránek složenky k úhradě poplatku za komunální odpad, a to za první pololetí letošního roku. Výše pololetního poplatku za osobu na půl roku ve Žďáře činí 290 korun, poplatek je splatný do konce dubna. Žďárští úředníci žádají, aby si obyvatelé zkontrolovali označení svých poštovních schránek a složenky jim mohly být doručeny správně a včas.
Poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu lze rovněž uhradit v pokladně městského úřadu v hotovosti, případně pomocí platební karty. Další možnost úhrady je převod z účtu, nebo u poštovní přepážky.
Za odpady jsou povinni zaplatit i obyvatelé Žďáru, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu přímo v městském úřadu v Žižkově ulici. Jejich seznam je k nahlédnutí v tamním odboru komunálních služeb.