Rainbow page separator

Poplatek za odpady je v Křižánkách splatný do konce dubna

Neděle, 15. Únor 2015

Křižánky / Do konce dubna jsou povinni obyvatelé Křižánek a vlastníci nemovitostí stojících v jejich katastru uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. „Úhradu poplatku je možné provést v hotovosti v obecním úřadu, anebo bankovním převodem,“ sdělil starosta Křižánek Jan Sedláček.
Výše místního poplatku za komunální odpad pro letošní rok činí 350 korun za osobu s trvalým pobytem v katastru Křižánek a na 650 korun vyjde nemovitost v obci či v jejích místních částech, která není trvale obydlena. Známky na popelnici budou k dispozici v obecním úřadu od března.