Rainbow page separator

Poplatek za odpady má termín splatnosti posledního dubna

Sobota, 4. února 2023

Žďár nad Sázavou / Nejpozději do konce dubna jsou žďárští obyvatelé povinni uhradit poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. Ten je pro letošní rok stanovený na 696 korun za osobu. Nově jsou letos z jeho úhrady osvobozeni kojenci do jednoho roku věku a také osoby s trvalým bydlištěm ve Žďáře, které jsou schopny doložit, že 300 dní v roce pobývaly v zahraničí. Úhradu poplatku za komunální odpad je možné provést v pokladně městského úřadu, bankovním převodem, přes Portál občana, případně i prostřednictvím SIPA. Naposledy jmenovaná možnost vyžaduje vyplnění příslušného formuláře dostupného na webu města, případně v listinné podobě v komunálním odboru městského úřadu. Další zvýšení poplatku vedení žďárské radnice plánuje od roku 2025, kdy se má roční taxa za likvidaci komunálního odpadu vyšplhat na 840 korun za osobu.