poplatek, odpad
Rainbow page separator

Poplatek za odpady musí obyvatelé Žďáru uhradit do konce října

Středa, 15. října 2014

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / Do konce října je splatný poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu za druhé pololetí letošního roku ve výši 290 korun na osobu. Obyvatelé Žďáru složenky s částkou, číslem účtu a variabilním symbolem do svých poštovních schránek dostali koncem září. Úhradu poplatku lze však kromě složenek provést i bankovním převodem na základě platebních údajů uvedených na složence či zaplatit v hotovosti, anebo platební kartou v pokladně městského úřadu.
Platba složenkami nahradila systém výběru prostřednictvím známek na popelnice, coby součásti nájmu či zálohového výběru poplatku letos na jaře. Výše poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu je ve Žďáře nad Sázavou dosud 580 korun na osobu a rok, hradí se ve dvou pololetních splátkách – v dubnu a říjnu.