Rainbow page separator

Poplatek za odpady se obyvatelům Žďáru v příštím roce nezvýší

Pondělí, 15. Listopad 2021

Žďár nad Sázavou / Ve stejné výši, to znamená 580 korun za osobu a rok, budou i v příštím roce platit obyvatelé Žďáru za svoz a zpracování komunálního odpadu. Ačkoliv zákon o odpadech a zvyšující se náklady na skládkování tlačí obce k navyšování taxy, Žďárští v souvislosti se schválenou strategií o nakládání s odpady hodlají zatím vsadit na vytvoření lepších podmínek k tomu, aby obyvatelé odpad důsledně třídili. A od nich pak očekávají spolupráci. „Pokud budou lidé spolupracovat, podaří se nám poplatek udržet na nižší úrovni, pokud ne, budeme ho muset v dalších letech navýšit,“ uvedla žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková s tím, že město počítá s informační kampaní, a to například prostřednictvím zpravodaje. Jednou z možností je například dovybavit město dalšími kontejnerovými hnízdy na tříděné komodity, i nadále se počítá se čtrnáctidenním vývozem popelnic z ulic s rodinnými domky a v plánu je také zřízení jednoho či více menších sběrných dvorů pro dotřídění zejména objemných odpadů, eventuálně jejich překládání. Pokračovat se bude rovněž v již započatém energetickém využití směsného odpadu ve spalovně.
Změnou naopak je, že od ledna už nebude město do systému zapojovat podnikatelské subjekty, kterým nyní vypovídá smlouvy, neboť v souvislosti s rozdílnou výší DPH, kterou je podle legislativy zatížený komunální odpad vyprodukovaný obyvateli a živnostníky, není možné tento odpad rozlišit. Podnikatelé si proto musí sami zajistit smlouvy se svozovými společnostmi.