Rainbow page separator

Poplatky za držení psů musí chovatelé zaplatit do konce srpna

Středa, 19. Srpen 2020

Poplatek za žďárské psy je splatný do konce srpna

Žďár nad Sázavou / Do posledního srpna jsou majitelé žďárských psů povinni uhradit poplatek za jejich držení za druhé pololetí letošního roku. Místní poplatek je možné zaplatit v buď hotovosti, případně platební kartou přímo v pokladně městského úřadu v Žižkově ulici, bezhotovostní platby se dají poukazovat na příslušný účet města pod přiděleným variabilním symbolem.
Výše poplatků za držení psů se ve Žďáře odvíjí od toho, kde přesně lidé bydlí a kolik zvířat mají. Existují rovněž slevy pro důchodce a invalidy. Vyhláška o výši místního poplatku za držení psů byla ve městě naposledy aktualizována s platností od začátku letošního roku, předtím se nezměnila od roku 2007. Ve Žďáře je přihlášeno přes dvanáct stovek psů, další přesně neurčený počet zvířat drží jejich majitelé načerno.