Rainbow page separator

Poplatky za odpady a pobyt mohou lidé zaplatit do konce března

Středa, 4. listopadu 2020

Nové Město na Moravě / Pozdní úhradu letošního poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu a poplatku z pobytu se z důvodu mimořádné situace na celém území republiky rozhodla akceptovat novoměstská radnice. Termín splatnosti byl prodloužen o čtvrt roku, to znamená do 31. března 2021. V případě poplatku za pobyt se jedná o jeho úhradu za třetí a čtvrté čtvrtletí tohoto roku. Za běžné situace bývá po první neúspěšné upomínce dlužníkům nezaplacený poplatek platebním výměrem navýšen na dvojnásobek.
Vedení Nového Města současně žádá obyvatele, kteří dosud místní poplatky neuhradili, aby využili možnost pozdější úhrady a nyní osobně nenavštěvovali pokladnu městského úřadu. Další možností je bezhotovostní platba bankovním převodem. Číslo účtu včetně příslušného variabilního symbolu zájemcům o tento způsob platby sdělí pracovníci úřadu telefonicky.