Rainbow page separator

Pořízení nové stříkačky pro hasiče může podpořit i veřejnost

Sobota, 16. Prosinec 2017

Peníze, papírové bankovky

Svratka / Darovací smlouvu na finanční dar mohou v městském úřadu podepsat zájemci, kteří chtějí podpořit svratecké hasiče při pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Případný finanční dar je možné poukázat na účet města s číslem 2227751/0100 pod variabilním symbolem CAS150. Na stříkačku se již podařilo získat příslib státní dotace, a to ve výši 2,5 milionu korun. O dalších 500 tisíc korun bude město žádat Kraj Vysočina. Celkové náklady na pořízení cisternové automobilové stříkačky včetně její výbavy činí přibližně šest milionů korun.
„V příštím roce máme naplánováno na opravy a investice zhruba šest milionů korun. Téměř polovinu výdajů tak bude tvořit naše spoluúčast na pořízení nové cisterny,“ poznamenal starosta Svratky František Mládek.
Výběrové řízení na dodavatele „CASky“ a její dodání se uskuteční v příštím roce. „Novou a spolehlivou technikou se velmi zlepší dojezdové časy a podmínky lepší dostupnosti k požárům, ale i jiným kalamitním událostem a živelním pohromám. Ve Svratce má své sídlo i řada významných firem, kterým je v takovýchto okamžicích včasná pomoc samozřejmostí i povinností. Náš hasičský sbor velmi často vyjíždí i k zásahům do okolních obcí. Tyto výjezdy jsou řízeny v rámci zařazení naší jednotky do integrovaného záchranného systému Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina,“ dodal starosta s tím, že zásahová jednotka SDH Svratka čítá zhruba třicet dobrovolníků a ročně vyjíždí k pětadvaceti až třiceti zásahům.