Rainbow page separator

Poslední akci na Šlakhamru motivovala pohádka

Středa, 9. října 2013

Hamry nad Sázavou / Poslední letošní akce pro veřejnost se v sobotu 12. října od 10 do 17 hodin uskuteční v technické památce Šlakhamr u Hamrů nad Sázavou. Podzimní setkání je motivováno pohádkou o Honzovi, který se na přání svých rodičů vydal do světa, aby si vybral řemeslo. Svůj um tak v prostorách Šlakhamru předvedou nejenom kováři, ale třeba i hrnčíř, tkadlec, krejčí či švec. 
V rámci doprovodného programu pro děti se zájemci na chvíli stanou oním Honzou a vyzkouší si v roli tovaryšů různá řemesla, případná pomoc dospělých je povolena. Honza se sice na Šlakhamru jednoznačně stává kovářem, ale děti mohou hlasovat a samy tak rozhodnout o nejoblíbenějším řemeslu. Nicméně umění mistrů kovářů bude velkou konkurencí. „Návštěvníci uvidí kováře při pilné práci. Kovat se bude na bucharu i na ručních kovadlinách. Velký buchar, který je poháněný vodním kolem, je neobyčejným zařízením, pomocí kterého si naši předkové usnadňovali těžkou práci při zpracovávání železné rudy a kování masivních výrobků. Funkčních hamrů je u nás velmi málo, proto vidět toto zařízení v chodu je zážitkem pro malé i velké diváky,“ uvedla Hana Bartošová z Technického muzea v Brně, pod jehož správu technická památka patří.