Rainbow page separator

Poslední březnový týden ve Žďáře odstartuje jarní úklid

Pondělí, 9. Březen 2020

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Jarní úklid na území Žďáru odstartuje 26. března. Jako tradičně začne mobilním svozem nebezpečného odpadu, který potrvá do 28. března. Při něm je možné odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například radiopřijímače, televizory, ledničky, plechovky a nádoby od barev, laků a ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a další obaly znečištěné škodlivinami. Po ukončení svozu nebezpečného odpadu je i nadále možné uložit veškeré odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a to vždy od pondělí do pátku v době od 6 do 17 hodin a v sobotu od sedmi do jedenácti hodin.
Od 30. března se v rámci jarního úklidu v ulicích Žďáru znovu objeví velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad bude následně odvezen na skládku komunálního odpadu v Ronově nad Sázavou a odpad ze zeleně zpracuje žďárská bioplynová stanice.