Rainbow page separator

Poslední čtvrtletí bude ve znamení skokového zdražení tepla

Neděle, 12. Září 2021

Žďár nad Sázavou / Skokové zvýšení ceny tepla čeká v posledních třech měsících letošního roku žďárské obyvatele zásobované prostřednictvím distributorské firmy SATT. Cena bez DPH vzroste ze stávajících 447 korun za GJ na 724 Kč/GJ na primární úrovni odběru a při sekundárním to bude navýšení ze 490 Kč/GJ na 760 Kč/GJ. Kompletní ceník je k dispozici na webu www.satt.cz. Nová cena bude platit jen ve čtvrtém čtvrtletí a odráží mimořádné náklady spojené s prudkým zrychlením evropského přechodu k uhlíkově neutrální energetice, což s sebou přineslo i razantní zdražení emisních povolenek za vypouštěné oxidy uhlíku, které se promítá do koncové ceny tepla. Od ledna se pak cena o něco sníží, protože navýšení spojené se zdraženými povolenkami se rozdělí do nákladů na celý rok.
Problémem je připojení žďárské teplovodní sítě na zastaralý uhelný zdroj firmy ŽĎAS, jenž vytápí město, což by měla vyřešit generální rekonstrukce a modernizace kotelny na Libušíně, jež nyní slouží jako záložní zdroj. Město si hodlá prostřednictvím SATTu, jehož je stoprocentním akcionářem, vyrobit teplo pro obyvatele po své vlastní linii. Kotelna má být vybavena plynovými kotli a kogeneračními jednotkami vyrábějícími kromě tepla i elektřinu. Teplárnu doplní akumulační zásobníky pro nezávislý provoz kogeneračních jednotek, a protože nový městský zdroj nemá přesáhnout výkon 20 MWh, systému emisních povolenek se, alespoň podle stávajících pravidel, vyhne. Výhledově má zmodernizovaná kotelna začít sloužit v topné sezoně 2024/25.