Rainbow page separator

Poslední výherní zařízení zmizela ze Žďáru v červenci

Čtvrtek, 6. Říjen 2016

Automat

Žďár nad Sázavou / Dva roky již ve Žďáře platí vyhláška o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Od té doby bylo zrušeno 231 takových zařízení, poslední tři povolení ze strany ministerstva financí zanikla letos v červenci. Legálně by tedy ve městě nemělo být žádné herní zařízení. „Vyskytly se samozřejmě pokusy o provoz nelegálních automatů – například kvízomatů. Policie ČR i Finanční úřad v této záležitosti obratem konaly. Pokud by se někdo další dozvěděl o nelegálním provozu podobných zařízení, nechť to nahlásí Policii ČR,“ uvedl za členy přípravného výboru referenda, které bylo před dvěma lety ve Žďáře v souvislosti se snahou o přijetí vyhlášky o zákazu hracích přístrojů připravováno, Jan Šedo. K samotnému vyhlášení referenda nakonec dojít nemuselo, vyhláška byla přijata dříve.
Ve Žďáře tak od 1. října 2014 nejsou povolovány nové automaty, videoterminály a další podobná technická zařízení a prodlužovány smlouvy na provoz stávajících, až byla postupně vyřazena z provozu všechna výherní zařízení. Žďár se tak přiřadil k ostatním městům žďárského okresu, kde automaty, videoterminály a další zařízení zakázali již dříve. Na daních z automatů a jiných hazardních her žďárská radnice například v roce 2013 inkasovala přes šestnáct milionů korun, z nichž pak financovala sport, kulturu a volnočasové aktivity ve městě.