Rainbow page separator

Poslední Živý betlém láká do Měřína více lidí než kdy jindy

Pondělí, 23. prosince 2019

Měřín / Největší živý betlém na Vysočině, který se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v Měříně uskuteční už šestnáctým rokem, bude zároveň i posledním. Výpravná divadelní hra s názvem Živý betlém, ve které účinkuje na osm desítek obyvatel a angažuje se řada dalších, končí zejména kvůli nedostatku času organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů podniku, který se v průběhu let rozrostl do rozměrů pro dobrovolnické pořadatele velmi náročných.
Na betlém se do Měřína vždy 24. prosince sjíždějí tisíce lidí. I le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na prostranství za kostelem začne první vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení v 10 hodin dopoledne a druhé večerní pak o půl deváté. Vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že na poslední Živý betlém přijde s největší pravděpodobností ještě více lidí, než bývá zvykem, organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři prosí návštěvníky, aby se pokud možno „rozdělili“. Dopolední vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž divácky preferovanější, nicméně prostranství se „nafouknout“, aby všichni dobře viděli, nedá. „Chtěli bychom požádat diváky, kteří se na betlém chystají přijet bez dětí, aby raději zvolili večerní termín. Tam bývá méně lidí a více volných míst na tribunách i v předních řadách, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože rodiče s dětmi [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou dobou už bývají doma u stromečku,“ uvedla Tereza Motyčková z pořádajícího spolku Rybníkáři a přátelé.