Rainbow page separator

Postupná obnova Nádražní ulice bude pokračovat pěší zónou

Pátek, 14. května 2021

Žďár nad Sázavou / Společné územní a stavební řízení na rekonstrukci pěší zóny v Nádražní ulici zahájila žďárská radnice. Plánovaná obnova naváže na revitalizaci úseku ulice od pošty po okružní křižovatku pod nádražím, která byla dokončena v loňském roce. V rozpočtu je na obnovu inženýrských sítí a veškerých povrchů komunikací na pěší zóně vyčleněno sedm milionů korun.
Stavební práce mají být organizované podobně jako při první etapě rekonstrukce ulice. Nejdříve dojde na výměnu kanalizačních i vodovodních rozvodů ve většinové finanční režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a v další fázi k rekonstrukci veškerých povrchů pěší zóny, a to včetně instalace veřejného osvětlení a mobiliáře i následné výsadby veřejné zeleně.
Komplexní obnova Nádražní ulice, jež byla zahájena v roce 2019, je rozplánovaná do roku 2027. Po zrekonstruování pěší zóny přijde na řadu úsek ulice od okružní křižovatky pod nádražím před budovu Českých drah a nakonec prostranství před nádražní halou a v okolí kruhové křižovatky.