Rainbow page separator

Postupná rekonstrukce památky UNESCO vyjde na asi 60 milionů

Sobota, 15. Srpen 2015

Zelená hora

Žďár nad Sázavou / Na více než šedesát milionů korun vyjdou připravované rekonstrukce poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V areálu již začala první vlna oprav památky, stavební práce jsou naplánovány až do roku 2022. Akutní je nyní oprava chórků neboli výklenků na prvním ochozu, a to přesně podle původních plánů architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela z první poloviny 18. století.
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou 2 coby správce kostela loni navráceného do majetku církve již stačila upravit zákristii kostela včetně podlahy a mobiliáře, postupně je dokončována nová elektroinstalace. Ta je důležitá kvůli plánovanému ozvučení a osvětlení a jako zdroj energie pro varhany a nový typ zabezpečení.
Církev financuje obnovu poutního kostela ze svých zdrojů, do čehož jsou zahrnuty i dary a výnos ze vstupného do památky. Na financování oprav se podílí také město, kraj i stát. Kupříkladu z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na ně bylo letos získáno sedm set tisíc korun.