Rainbow page separator

Poutní kostel na Zelené hoře na přelomu srpna a září rozkvete

Úterý, 21. Srpen 2018

Nové zvony se ze Zelené hory naplno rozezní o srpnové pouti

Žďár nad Sázavou / V době od 30. srpna do 10. září prostory poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou ozvláštní ojedinělá akce. V chrámu bude instalována netypická květinová výzdoba.
Návštěvníci kostela zapsaného na seznamu světového kulturního dědovství UNESCO si rozkvetlý svatostánek budou moci prohlédnout denně v rámci komentovaných prohlídek, případně také volně v době od 16.30 do 17.30 hodin. Vernisáž květinové výstavy v prostorách církevní památky je naplánována na 29. srpna v 16 hodin.
Barokní areál na žďárské Zelené hoře je dílem významného stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719–1722. V seznamu světových kulturních památek UNESCO je kostel zanesen od roku 1994. Ročně památku, která byla v srpnu roku 2014 v rámci církevních restitucí navrácena do majetku římskokatolické církve, zhlédne v průměru na třicet tisíc návštěvníků.