Rainbow page separator

Povrch silnice vedoucí k nemocnici se podařilo opravit dříve

Úterý, 3. října 2023

Nové Město na Moravě / Dříve, než bylo v plánu, došlo na opravu a opětovné zprovoznění silničního úseku od železničního přejezdu nad novoměstskou nemocnicí po křižovatku s komunikací I/19. Úplná uzavírka silnice byla původně v plánu až do neděle 8. října, přičemž důvodem se stala rekonstrukce vozovky v inkriminovaném úseku komunikace. 

Obousměrná objízdná trasa směřovala přes Jiříkovice a Radňovice a omezení se vztahovalo i na autobusovou zastávku u nemocnice. Ta byla po dobu trvání uzavírky pro směr do centra přemístěna do bezpečného místa poblíž vstupu do areálu zdravotnického zařízení a pro směr z centra Nového Města zase na zastávku Nové Město na Moravě, pod nemocnicí. 

Aktuálně ještě v širší lokalitě platí dopravní omezení související s opravou mostu na silnici I/19 nad Novým Městem, dále je z důvodu probíhající rekonstrukce vstupního pavilonu nemocnice provizorně přemístěný hlavní vstup pro pěší i vjezd vozidel včetně autobusů MHD do areálu.