Rainbow page separator

Pozastavená výstavba seniorcentra má pokračovat v září

Úterý, 12. července 2022

Žďár nad Sázavou / S největší pravděpodobností v září budou obnoveny práce na výstavbě seniorcentra společnosti SeneCura vznikajícího přestavbou bývalého internátu v Komenského ulici. Ty jsou dočasně pozastaveny. Podle informací vedení města, které iniciovalo kontrolní den, byly činnosti přerušeny kvůli odsouhlasení vícenákladů mateřskou firmou ve Francii, což je spojeno s problémem statiky základu opravované části budovy a náklady čítajícími více než dvacet milionů. Případné opoždění dostavby zařízení, které bude kromě seniorů určeno i lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a různými typy demence, však ohrožuje termín plánovaného přestěhování čtyř desítek klientů žďárského Seniorpenzionu v Hotelu Fit v Horní ulici. Tamní pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory si měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dlouhodobě pronajímá a k přesunu klientů vyžadujících nepřetrži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou péči do Komenského ulice má dojít v červenci příštího roku.
Nové zařízení se má stát součástí krajské sítě sociálních služeb, což je předpokladem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, aby kraj mohl přispívat na provoz ze státních i krajských prostředků, a nabídne celkem 132 míst. Klienti budou moci využít 51 dvoulůžkových a 30 jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, společné pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory, zahradu, kapli, fyzioterapeutické a rehabilitační procedury, případně i další služby.
Nevyužívaný internát z majetku Kraje Vysočina společnost SeneCura před několika lety odkoupila za necelých čtyřiadvacet milionů korun s podmínkou, že tam vybuduje poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové zařízení se službami domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. To vyhovovalo i žďárské radnici. Zpozdil se však už začátek plánované přestavby – nejdříve [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mělo být v roce 2017, ale v reálu nakonec šlo až o podzim 2020, aby výstavba zařízení, které mělo být původně v provozu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, nabrala další skluz.