Rainbow page separator

Práce na opravě „sedmatřicítky“ přinesly další změny v dopravě

Pátek, 3. června 2022

Žďár nad Sázavou / Zastávky městské hromadné dopravy (MHD) v zámku, ulici Bezručova – u pily ve směru k Tokozu, Tokoz a Pilská nádrž pro linku MHD číslo 2 mimo spoje 1, 2, 27 a 28 jsou dočasně mimo provoz. Důvodem se staly postupující stavební práce při rekonstrukci státní silnice I/37. Stávající dopravní změny mají trvat až do 21. srpna a náhradní zastávky mimo zmíněné spoje linky 2 budou ve směru od centra města umístěny v ulicích Nová, Vejmluvova a Sychrova. Pro dotčené linky MHD byly vydány výlukové jízdní řády, které jsou k dispozici i na webu žďárské radnice. Dopravní komplikace se dotýkají rovněž linkových autobusů. Ty budou do konce června zastavovat místo u zámku v ulici Bezručova – u pily a od začátku prázdnin pak zastávky v zámku i u pily nahradí zastávka u stadionu.
Stavební práce týkající se letošní – závěrečné – etapy obnovy komunikace mají trvat až do konce října. Důvodem k rekonstrukci úseku silnice prováděné Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) byly trhliny, vyjeté koleje a hloubková koroze, což si vyžádalo obnovu vozovky a v některých místech sanaci konstrukčních vrstev včetně výměny podloží.