Rainbow page separator

Práce na propojce postupují rychle, do zimy může být hotovo

Pátek, 29. září 2023

Žďár nad Sázavou / Pokud bude stávající pro stavební práce příznivé počasí pokračovat, existuje šance, že stavbaři stihnou dokončit propojku ulic Brněnská a Jamská ještě do konce roku. Investiční akce vyčíslená na pětašedesát milionů korun má podle smlouvy zabrat celkem čtrnáct měsíců včetně zimní přestávky, tedy s dokončením v květnu 2024.

Nová cesta v délce asi dvě stě metrů propojí nákupní park v Brněnské ulici s Jamskou ulicí s napojením na novou okružní křižovatku před sídlem územního pracoviště Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Součástí projektu jsou rovněž technické sítě, chodník pro pěší a cyklisty, zastávka MHD, veřejné osvětlení, protihluková stěna či náhradní veřejná zeleň. 

Město propojku ulic Brněnská a Jamská, jejímž účelem je rozmělnit dopravní zatížení v ulicích Žďáru, buduje na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra v Brněnské ulici.