Hamry nad Sázavou, počítač, dotace
Rainbow page separator

Práci s počítačem podpoří dotace

Neděle, 16. Únor 2014

Hamry nad Sázavou / Dotační titul z fondu manželů Klausových by mohl podpořit krátkodobé školení práce s počítačem pro seniory.
„Vzdělávání by probíhalo v letošním roce od května do listopadu. Termín dojednáme se starosty obcí, které by do projektu chtěly vstoupit a umožnit tak svým seniorům získat základní znalosti práce s počítačem tak, aby ho byli schopni využívat pro zpestření osobního života a komunikace se svými blízkými,“ informoval o plánované aktivitě starosta Hamrů nad Sázavou Hubert Křesťan.
Akce je bezplatná, obec poskytne odpovídající prostory. Kdo by měl o kurz práce s počítačem zájem, může se hlásit v obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky, anebo prostřednictvím e-mailu.