Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, prevence, charita
Rainbow page separator

Pracoviště prevence se sloučila

Úterý, 28. Květen 2013

imagesŽďár nad Sázavou / Do jednoho subjektu se administrativně sloučila dvě centra prevence Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou. „Dosavadní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem a ve Žďáře nad Sázavou přešla pod společnou správu nového žďárského centra,“ uvedla za žďárskou oblastní charitu Lenka Šustrová. Spojená instituce nyní ponese název Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou a bude provozovat svoji činnost ve Žďáře i v Bystřici. Ke spojení obou center došlo kvůli snížení státní dotace.

Průběžná práce a komunikace s mládeží je podle vedení charity stále potřebná, a to zejména v rámci preventivních aktivit, díky kterým dochází k upevňování pozitivních postojů mladistvých, kteří přicházejí často do styku s rizikovými jevy ve společnosti.

Charita se proto snaží, aby spojení žďárského i bystřického centra prevence neovlivnilo například jejich dlouhodobou spolupráci se školami. Programy primární prevence a dalších aktivit proto probíhají i nadále podle předem stanoveného harmonogramu ve všech spolupracujících školách i v dalších institucích.