Rainbow page separator

Pracovní skupina bude o jízdních řádech MHD jednat v srpnu

Neděle, 22. Červenec 2018

Žďárská radnice vypsala soutěž o nejlepší návrh na logo MHD

Žďár nad Sázavou / V srpnu se bude vyhodnocením jízdních řádů městské hromadné dopravy (MHD), které začaly platit se začátkem letošního ledna, opět zabývat příslušná pracovní skupina. Řada cestujících žďárskou MHD si totiž stěžuje, že změny v jízdních řádech, které nastaly od ledna za účelem zefektivnění autobusových linek, jsou pro ně neakceptovatelné.
Připomínky k MHD, jež prošla zásadní změnou už před rokem, aby letos v lednu došlo po půlročním zkušebním provozu k dalším úpravám, které měly vyjít vstříc cestujícím, nejsou ojedinělé. Nový stav se některým z obyvatel Žďáru zamlouvá ještě méně než ten předešlý, což současně dokládají příspěvky na diskusním fóru na webu města. Lidem se například nelíbí časy, trasování i četnost některých spojů MHD mířících do průmyslové zóny, případně komplikovanější cestování ze čtvrti Stalingrad, kde žije větší počet už hůře se pohybujících seniorů. Podle úředníků žďárské radnice je stávající vedení spojů MHD kompromisním řešením, kdy v zadaném rozsahu bylo cílem uspokojit co nejvíce cestujících ze všech částí města.