Žďár nad Sázavou, aktuality, náměstí
Rainbow page separator

Pracovní skupina Náměstí představila radě návrhy

Pondělí, 11. Červen 2012

namesti-radnice-zdarŽďár nad Sázavou/ Městští radní již byli na svém posledním zasedání, které se konalo v pondělí 4. června, seznámeni se závěry pracovní skupiny Náměstí. Materiály od sestavy dobrovolníků, již se ve svém volném čase věnovali problematice plánované rekonstrukce žďárského náměstí Republiky a širšího centra okresního města, vzali členové rady na vědomí. „Pracovní skupině jsme za jejich spolupráci samozřejmě poděkovali,“ nechal se slyšet první žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Výstupy od pracovní skupiny se opíraly kromě jiného i o názory a nápady obyvatel, kteří se zúčastnili dvou veřejných setkání. Ta se uskutečnila v květnu letošního roku v budově Staré radnice. Vždy se na ně dostavilo několik desítek lidí. Náměty se týkaly kromě jiné podoby nové dlažby, zmírnění dopadu rušné dopravy na klid v centru města, umístění kašny nebo třeba cyklodopravy a zeleně na náměstí.

Projekt na rekonstrukci žďárského náměstí Republiky už existuje několik let. Sestava zájemců si však dala za cíl jej doplnit, zaktualizovat a přidat k němu návrhy obyvatel. Radní nyní žádají pracovní skupinu o specifikaci připomínek k projektu, a to do konce června 2012. „Rada města ukládá odboru rozvoje a územního plánování dodané připomínky pracovní skupiny a návrhy starostky města k projektu Náměstí zpracovat a předložit radě města k rozhodnutí o dalším postupu,“ dodal závěr vedení města Jaromír Brychta. (zp)