Rainbow page separator

Pracovníci statistického úřadu se prokáží průkazem a pověřením

Čtvrtek, 13. Srpen 2015

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Český statistický úřad aktuálně organizuje výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech. Obyvatelé města se tak mohou setkat s tazateli, kteří je budou žádat o zodpovězení jejich otázek. Hlavním cílem veřejného šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech, a to podle účelu jejich použití na konkrétní činnost.
Vlastní statistické šetření probíhá až do poloviny ledna příštího roku prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito pracovníci zapojení do šetření mezi veřejností se lidem prokazují průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je podle statistického úřadu zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna před zneužitím.