Rainbow page separator

Praktickou školu plánují přestavět na domov pro seniory

Neděle, 10. Květen 2015

Žďár nad Sázavou / Vybudovat nový domov pro seniory v objektu po praktické škole v Komenského ulici plánují krajští radní. Šlo by o domov se zvláštním režimem a kapacitou sto až sto dvacet míst pro osoby trpící například stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Tyto služby ve městě poskytuje Seniorpenzion Fit, kde je k dispozici čtyřicet lůžek, což však nepokrývá potřebu.
„Dalších padesát či šedesát lidí, kteří vyžadují celodenní péči, musí být proto umístěno v domě s pečovatelskou službou a v domově klidného stáří, kde však není potřebné technické zázemí pro tento typ péče,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement.
Žďárští radní proto požádali Kraj Vysočina, aby na území města vybudoval nové zařízení odpovídajícího charakteru, jehož by byl zřizovatelem, a jako vhodné prostory pro výstavbu nabídli budovu po praktické škole. Tam v současné době končí i speciální pedagogické centrum, které bude od září sloučeno s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Smeykalově vile. Nový domov pro seniory vyžadující celodenní péči by ve Žďáře mohl vzniknout za tři roky.