Rainbow page separator

Přebudování křižovatek má mít za následek plynulejší provoz

Úterý, 10. Duben 2018

Žďár nad Sázavou / Na dvě upravené křižovatky ve městě se ještě letos mohou těšit motoristé i chodci. První z nich se týká křížení ulic Neumannova a Novoměstská, kde budou vybudovány odbočovací pruhy, které urychlí provoz, a nový přechod pro chodce. Upravovat křížení dnes již v obou případech místních komunikací se bude provádět ve druhé polovině letošního roku.
Další vylepšení se dotkne křižovatky ulic Wonkova, Studentská a Vysocká, kde se počítá se vznikem malé okružní křižovatky. Přeznačena bude ještě letos, příští rok pak dokončena, a to v rámci plánované rekonstrukce povrchu ulice Vysocká, jež je krajskou silnicí II/353. Vedení města však ještě v letošním roce v této souvislosti nechá vybudovat nový chodník směřující od autobusové zastávky ve Wonkově ulici k ulici Studentská a také místa k bezpečnému přecházení komunikace. Stavební práce, jež v první fázi zahrnou přeznačení křižovatky a stavbu nového chodníku, by nijak zvlášť neměly narušit provoz.