přechod
Rainbow page separator

Přechod poblíž nového mostu nebude

Pondělí, 25. srpna 2014

Most Klafar Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Kolaudační souhlas byl v závěru června stavebním odborem vydán pro komunikaci s novým mostem spojující Dolní ulici se čtvrtí Klafar, čím byl ukončen její zkušební provoz. S tím souvisí i [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že se obyvatelé města nedočkají přechodu pro chodce za spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovní halou, což by řada z nich uvítala.
Při opě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovném prověřování, zda by přechod mohl, či nemohl být v inkriminovaném místě vybudován, bylo zjištěno, že vzdálenost přechodu ke světelné křižovatce by nevyhovovala technickým parametrům, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to není možná realizace [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to záměru.