Rainbow page separator

Předjarní ořez stromu

Středa, 26. února 2020

Předjarní období je též vhodným obdobím na řez stromů. Ne však ale na každý řez. Řez před olistěním, případně před propuknutím pupenů je především určen pro velké redukce. Situace, kdy stromu z opodstatněných důvodů musíme odebrat větší část koruny, než je běžné. Může to být například z důvodu výskytu defektů jako je infekce dřevní houbou, výskytu dutiny či poškození kořenového systému. Rozhodnout o nutnosti provedení takového řezu by měl zkušený odborník – arborista, ten se stará o stromy v městském prostředí. Zná jejich potřeby a rozumí řeči jejich těla.

a) Velká obvodová redukce na ořešáku

Každý řez stromu má svá specifika a pravidla. Důležité je vědět, co daným řezem sledujeme a čeho chceme dosáhnout. Vyhněte se prosím bezhlavému řezání do stromu. Můžete ho nenávratně poškodit.

b) Snaha o nápravu nevhodně sesazené břízy

Pokud se jedná o běžnou údržbu stromu jako je odstranění suchých větví, poškozených, křížících se, rostoucí do koruny atd, provádějí se tyto zásahy naopak v období plné vegetace – v olistěném stavu. Strom pak může lépe reagovat na vzniklá poranění a aktivně se bránit proti infekci houbovými patogeny. Vzniklé řezné rány se ničím nezatírají, maximálně stromovým balzámem. Vyvarujte se prosím zatírání ran barvou, kterou máte v garáži. Stromu tím nepomůžete, ba naopak, mu můžete ještě ublížit. Tyto a další služby ve Žďáře nad Sázavou nabízí Bc. Štěpán Krabec a jeho firma Lanaři.cz – výškové a arboristické práce. V nabídce jejich služeb je kompletní údržba stromů, hodnocení jejich stavu, doporučení vhodné péče do budoucna, ale také kácení či výsadba nových jedinců.

c) Obvodová redukce lípy, která byla poškozena námrazou