Rainbow page separator

Přednost má cyklospojení Žďáru s jeho místními částmi

Neděle, 20. Listopad 2016

Přístroj sčítá cyklisty i pěší na cyklostezce u Pilské nádrže

Žďár nad Sázavou / Zatím jen vizí je plánovaná cyklostezka vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě. „Aktuálně nám pomůže, že budeme mít část trasy ze Žďáru do Nového Města, která je vedená přes Zelenou horu, dále směrem na Lhotku a Jiříkovice až do Vysočina Areny, zařazenou do trasy cyklotrasy Eurovelo 4. Doufáme, že se tak dostaneme i k finančním prostředkům na infrastrukturu, avšak aktuálně je pro nás prioritou pomocí cyklodopravy propojit naše místní části,“ informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.
Nová cyklostezka mezi Žďárem a Novým Městem by v budoucnu mohla vést podél železniční trati. „Aktuálně je naším cílem spojit Veselíčko a Mělkovice, čímž se dostaneme potenciálně na již zmíněnou trasu jižní částí, avšak konkrétní projekt na propojení Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě zatím zpracován není,“ dodal místostarosta.