Rainbow page separator

Přehrada ve Víru prošla technicko-bezpečnostní prohlídkou

Úterý, 7. listopadu 2017

Vír / Pravidelnou technicko-bezpečnostní prohlídkou prošla přehrada ve Víru. „Ve zprávě jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky měření prováděných za účelem sledování bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla, především výsledky průsakového režimu, posunů hráze a deformací podloží. Výsledky dohledu prokazují, že je vodní dílo Vír v bezpečném a provozuschopném stavu,“ uvedl krajský radní Martin Hyský. Technicko-bezpečnostní prohlídky vodních děl jsou součástí systému komplexní protipovodňové ochrany a také prevencí před možností vzniku zvláštní povodně způsobené technickou poruchou hráze vodního díla,“ dodal Hyský.
Přehrada ve Víru má celkový objem více než 56 milionů metrů krychlových – jde o 223 hektarů za[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topené plochy. Přímo pod hrází s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí budova vodní elektrárny pro výrobu elektrické energie ve špičkách. Aby prů[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toky v řece Svratce nekolísaly, je asi 3,5 kilometru pod přehradou vyrovnávací nádrž Vír II. Kromě výroby elektrické energie vírská přehrada slouží k zásobování obyvatel velké části žďárského okresu a také Brna pitnou vodou, zajištění minimálního prů[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toku v řece Svratce pod nádrží v období sucha a k protipovodňové ochraně. Aktuálně na přehradě probíhá sanace pilířů její hráze, která má být dokončena v roce 2020.