Rainbow page separator

Přejmenování odboru přinese nové výběrové řízení na vedoucího

Čtvrtek, 13. června 2019

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / K poslednímu září le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku se žďárští radní rozhodli zrušit odbor školství, kultury a sportu městského úřadu a hned od následujícího dne, tedy od 1. října 2019, schválili vznik nového odboru. Ten ponese název odbor školství, kultury, sportu a marketingu.
Současně se od začátku října rozhodnutím rady města změní název oddělení projektů a marketingu na oddělení projektů, neboť marketing se „přestěhuje“ do nově založeného odboru školství.
V souvislosti se schválenými organizačními změnami ve žďárském městském úřadu dojde taktéž k vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího „nového“ odboru školství, kultury, sportu a marketingu.