Rainbow page separator

Přeložená „devatenáctka“ byla uvedena do provozu

Úterý, 24. Listopad 2015

Žďár nad Sázavou / V pondělí 23. listopadu byla zprovozněna nová přeložka silnice I/19 spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě. Nový úsek státní silnice v hodnotě 51,4 milionu korun bez DPH byl budován od letošního dubna. Druhou částí přeložky se stala původně místní komunikace v průmyslové zóně, kterou nechala žďárská radnice přebudovat tak, aby splňovala parametry komunikace první třídy.
Nová silnice převádí tranzitní dopravu ze směru od Nového Města na Moravě do okrajových částí navazujících na průmyslovou oblast, mimo zastavěné čtvrti Žďáru. Přeložka má dva jízdní pruhy s rozšířením v místě odbočovacích pruhů křižovatek a je téměř kilometr dlouhá. Součástí projektu byla i úprava dvou navazujících křižovatek.
„S otevřením tohoto úseku silnice se obyvatelům jihovýchodní části Žďáru uleví od průjezdu těžké nákladní dopravy. Spolu s přeložkou silnice jsme modernizovali i dvě navazující křižovatky a stávající silnice v začátku a na konci nové přeložky, a to včetně úprav stávající silnice I/19. Museli jsme se vypořádat i s kanalizací, přeložením telekomunikačních kabelů a následnou rekultivací povrchu a s úpravami vegetace,“ sdělil František Kinc ze společnosti Skanska, která práce prováděla.