Rainbow page separator

Přes zimu vzaly za své další části stezky pod Zelenou horou

Neděle, 3. března 2019

Žďár nad Sázavou / Zima se značně podepsala na již předtím poničeném dřevěném povrchu naučné stezky vedoucí kolem Konventského rybníka. Po haťových chodníčcích se nedá zcela bezpečně chodit, případně projíždět na vozíku či s dětským kočárkem. V turistických materiálech je bezmála osm let stará trasa stále uváděna jako bezbariérová, což však už několik let neodpovídá jejímu skutečnému stavu.
Dosud se opravovala pouze akutně nebezpečná místa v chodníku vedoucím nad podmáčeným terénem, která žďárskému městskému úřadu ohlásili lidé, již tudy procházejí. To by se v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce mělo změnit, v rozpočtu města je na obnovu naučné stezky vyčleněno 180 tisíc korun. Má jít především o výměnu dřevěných prvků stezky, která disponuje délkou 2,6 kilometru se dvěma odpočinkovými místy, mobiliářem a deseti informačními panely.