Rainbow page separator

Přestavba interiérů Staré radnice má začít příští rok v lednu

Čtvrtek, 25. dubna 2024

Žďár nad Sázavou / Nové návštěvnické centrum cisterciácké kulturní krajiny, moderní infocentrum, výtah, ale také galerie pro trvalé umístění Kosinkovy sbírky vznikne modernizací vnitřních prostorů historického objektu Staré radnice. Stavební práce mají vyjít na 33 milionů korun, přičemž město žádá o 1,3 milionu euro v návaznosti na projekt žďárské cisterciácké kulturní krajiny. Se zahájením modernizace se předběžně počítá v lednu 2025. 

Stavební úpravy interiérů Staré radnice se připravovaly několik let, komplikované bylo především sladit požadavky na moderní prostory bez bariér s představami památkářů. 

Takzvaná Kosinkova sbírka čítající 187 obrazů, kterou Žďár včetně finanční hotovosti zdědil po Jitce Bödefeldové, dceři žďárského malíře a patriota Josefa Kosinky (1908 – 1983), a po jejím manželovi, byla do Žďáru z Německa převezena v květnu roku 2012. Podle podmínek závěti má být vystavena nejpozději do roku 2035, k čemuž má posloužit i více než pět milionů, které byly součástí dědictví. Ve sbírce je asi polovina obrazů dílem Josefa Kosinky, zbývající pocházejí od známých malířů jako například František Kaván, Ota Bubeníček, František Emler, Alois Lukášek nebo Jindřich Zezula. Zastoupeny jsou i dva originály od Josefa Lady. Plátna byla dosud souhrnně vystavena pouze jednou, a to v létě roku 2012 v Domě kultury.