Rainbow page separator

Přestavba křižovatky od 13. srpna uzavře Neumannovu ulici

Pátek, 10. srpna 2018

Žďár nad Sázavou / Od 13. srpna začne přestavba křižovatky ulic Neumannova a Novoměstská. Žďárskou radnici vyjde na pět milionů korun. Křižovatka bude rozšířena, vzniknou na ní odbočovací pruhy ve směru od Conventu do ulice Neumannova a z Neumannovy ulice směrem na Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě. Tím dojde k urychlení provozu a frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná křižovatka se přestane v dopravních špičkách ucpávat. Kromě odbočovacích pruhů vznikne i přechod pro chodce ke hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovu v Jamské ulici.
Výjezd a vjezd do Neumannovy ulice bude v místě stavby po celou dobu rekonstrukce uzavřen. Objízdná trasa z důvodu přeložky inženýrských sítí povede přes obchvat, au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusové linky MHD budou odkloněny.
„Autům do 3,5 tuny s povolením vjezdu pro dopravní obsluhu bude průjezd umožněn. Majitelům garáží doporučujeme jet přes spodní část ulice Neumannova, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ces[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou budou přístupny všechny řady garáží. Průjezd ulicí Novoměstská bude zachován, dojde k částečné regulaci za pomoci přenosných semaforů,“ informoval mluvčí žďárské radnice Jakub Axman. Stavební práce mají být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy do 10. října.
Projekt na přestavbu křižovatky mělo měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to připravený již nějakou dobu, avšak bylo třeba vyčkat, až stát prostřednictvím správce komunikace, což je Ředitelství silnic a dálnic ČR, převede Novoměstskou ulici coby předchozí státní silnici I/19 do majetku města.