Rainbow page separator

Přestavbu obřadní síně na ordinaci zdrží dodatečné kolaudace

Pondělí, 13. září 2021

Herálec / Rekonstrukci prostor stávající obřadní síně na ordinaci zubního lékaře a zubní hygieny před časem schválili herálečtí zastupitelé. V souvislosti s přípravou projektové dokumentace však narazili na skutečnost, že dosavadní stavební úpravy objektu nebyly v minulosti zkolaudovány. Nejdříve tak bude nutné veškeré přístavby provedené za uplynulá desetiletí, což zahrnuje samotnou obřadní síň, spojovací chodbu se schodištěm a výtahem mezi obecním úřadem a navazující hasičskou zbrojnicí i garáže za úřadem, administrativně doložit stavebnímu úřadu za účelem dodatečné kolaudace.
Na základě jednání se zástupci stavebního úřadu bylo navíc obci doporučeno, aby po uvedení všech přístaveb do souladu s aktuálním výpisem z katastru nemovitostí zažádala o sloučení obou budov pod jedno číslo popisné. Konkrétně tedy obecního úřadu a objektu, kde sídlí herálečtí hasiči a lékaři, které už léta tvoří jeden funkční celek.