Rainbow page separator

Přestavbu vysloužilé skautské klubovny dokončí v březnu

Úterý, 6. listopadu 2018

Žďár nad Sázavou / Do konce března mají být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovy stavební práce na přestavbě objektu bývalé vodárny na okraji Farských humen na centrum pro neformální a zájmové vzdělávání. V současné době ještě za příznivých klimatických podmínek probíhají činnosti v okolí objektu, dokončena je již opěrná zeď, která následně oddělí zrekonstruovaný areál od ulice.
Přestavbu postupem let chátrajícího objektu někdejší vodárny v ulici 1. máje, kterou ke svým schůzkám v rámci dlouhodobého pronájmu od města už téměř dvě desítky let využívají žďárští skauti z Přístavu vodních skautů a skautek Racek, podpořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8,25 milionu korun. Po rekonstrukci, při níž v přízemí objektu vznikne multifunkční sál a v patře jednotlivé klubovny-učebny, začne zařízení kromě skautů užívat také další žďárská mládežnická organizace, kterou je Duha AZ.